Baloose verwerkt en verstuurt geen nieuwe opzegbrieven.